PRIMASOFT SRL  
Produse
1C CRM 1C Contabilitate pentru orice tip
de organizatie si intreprindere in baza platformei 1C 8.x
1C CRM Managementul relatiilor
cu clienti in baza platformei 1C 8.x
 
Rorus Dicionar electronic
Romn-Rus i
Rus-Romn RORUS 2.5
 
Lobby Baza de date legislativ pentru contabili LOBBY 4.2
 
1C Buget Program pentru
evidenta contabila
institutiilor bugetari
1С CRM Primasoft

1C Contabilitate 8 - pentru orice organizatie sau intreprindere din Republica Moldova1C:Contabilitatea 8 este predestinată pentru automatizarea evidenței contabile și fiscale, incluzînd pregătirea obligatorie a rapoartelor (reglamentate) la întreprindere. Evidența contabilă și fiscală se duce în conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare.


Avantajele 1C:Contabilitate:

Toată evidența într-un singur program.

Ajută de a duce evidența diferitor tipuri de activitate comercială și evidența cîtorva firme într-o singură bază de date. În acest caz listele mărfurilor, agenților economici și articolelor de cheltuieli se constituie comune pentru toate organizațiile, în așa fel excluzînd dublarea informației pentru diferite organizații. În timpul lucrului nu este necesar de a se schimba între cîteva baze informaționale pentru introducerea evidenței contabile.

1C:Contabilitatea 8 ridică automatizarea evideței la un nou nivel calitativ.

Flexibilitatea platformei permite de a aplica «1C:Contabilitatea 8» în cele mai diferite domenii:


 • Automatizarea întreprinderilor de producere și comerț, întreprinderilor din sfera deservirii ș.a.;
 • Suportul gestiunii operative cu întreprinderea;
 • Automatizarea activității organizaționale și economice;
 • Introducerea evidenței contabile cu cîteva planuri de conturi și măsuri arbitrare ale evidenței, rapoarte reglementate;
 • Largi oportunități pentru evidența administrativă și structura rapoartelor analitice, susținerea evidenței multi valutare;
 • Rezolvarea problemelor de planificare, bugetare și de analiză financiară;
 • Calcularea salariului și administrarea personalului;
 • alte domenii variate de utilizare.


Utilizarea programului 1C permite automatizarea următoarelor domenii ale evidenței contabile:

 • Evidența mijloacelor fixe – organizarea evidenței contabile a mijloacelor fixe; reflectarea operațiunilor legate de mișcarea mijloacelor fixe: intrări de mijloace fixe, introducerea în exploatare, calcularea uzurii a mijloacelor fixe în conformitate cu metoda aleasă de calcul a uzurii, operațiuni pe evidența mijloacelor fixe în scopuri de impozitare, deplasarea și casarea mijloacelor fixe. Formarea automată a formulelor contabile la inregistrarea doumentelor. Formarea fișelor de inventar în formă de imprimare pentru toate obiectele mijloacelor fixe. Rapoarte de verificare a mișcărilor pe mijloace fixe.
 • Evidența activelor nemateriale – procurarea activelor nemateriale, deplasarea internă, calcularea amortizării activelor nemateriale, casarea activelor nemateriale.
 • Evidența obiectelor de mică valoare și scurtă durată – procurarea OMVSD, introducerea în exploatare și calcularea uzurii în dependență de costul obiectelor și de valoare limitei stabilite, casarea OMVSD.
 • Operațiuni de casă – perfectarea dispozițiilor de încasare și de plată, deconturi de avans, raportul casierului.
 • Operațiuni bancare – lucrul cu ordinele de plată bancare și extrasele bancare.
 • Comerțul și depozitul – prezentarea conturilor de plată la mărfuri și servicii, reflectarea cumpărării/vînzării a mărfurilor și a altor VMM pe bază de facturi fiscale și de expediție, precum și alte documente primare, returnarea mărfii de la cumpărător, transmiterea în comerț cu amănuntul, calculul procentului mediu, închiderea avansurilor după totalurile perioadei de gestiune, formarea automată a registrului de cumpărături și vînzări, completarea declarației pe TVA. Posibilitatea introducerii evidenței comerțului angro și cu amănuntul, posibilitatea evidenței sumare a mărfurilor și serviciilor.
 • Inventarierea – informarea despre evidența cantitativă a valorii materialelor la întreprindere, reflectarea rezultatelor în urma efectuării inventarierii, efectuarea selectivă a inventarierii (după anumite subiecte), liste și forme de inventar, aprobate de legile în vigoare.
 • Documente speciale – introducerea soldurilor, închiderea claselor de conturi, înregistrări de stornare, trecerea soldurilor în altă bază informațională, posibilitatea introducerii manual de către contabil a înregistrărilor contabile non-standard.
 • Evidența anvelopelor și acumulatoarelor – intrări, montarea /demontarea anvelopelor și acumulatoarelor, calcularea uzurii și casarea lor.
 • Evidența salariului – introducerea toatei informației necesare a lucrătorului într-o formă comodă de vizualizare pentru contabil; cererea cu privire la scutire la impozitul pe venit; reflectarea de facto a timpului lucrat în tabelul evidenței timpului de lucru, calcularea salariului în dependență de graficul de lucru și timpul lucrat, calcularea automată a reținerilor din salariu, prevăzute de lege, precum și calcularea altor impozite, supuse calculării din tot fondul de salariu a întreprinderii.
 • Evidența impozitelor și taxelor – calcularea sumelor pentru impozite și taxe locale și de la agenți economici și reflectarea informației în evidența contabilă.
 • Rapoarte – formarea setului de rapoarte standarde reglementate, supuse prezentării periodice organelor de impozite, caselor de asigurare socială și altor organe de control financiar și contabil: bilanțul anual cu anexe, raportul statistic 5C, raportul 4 BASS, declarația pe TVA, anexele la impozitul pe venit ș.a.. Tot complexul de rapoarte se anunță în conformitate cu cerințele legii. Se formează cartea mare, balanța de solduri a conturilor, registrul de casă, registrul de cumpărături și vînzări. În afară de setul de rapoarte de bază persistă și alte rapoarte de control a stării conturilor evidenței contabile, primirea informației a resurselor întreprinderii la un intervl de timp ales.
 • Monitorul contabilului – în această formă se reflectă informația care este importantă pentru contabil, în formă de diagramă și scheme structurizate despre starea mijloacelor bănești, precum și soldul și mărimea datoriilor debitoare și creditoare.
 • Informația pentru conducători – se formează informația din rapoarte, conținînd date operative despre starea indexșilor de bază a activității intreprinderii, pe baza cărora poate fi primită o soluție operativă de conducere (vînzări, profit/deficit, rulaje a mijloacelor, mișcări și solduri a mijloacelor bănești, decontări cu agenții economici).


Implementarea 1C:Contabilitatea se efectuează cu ajutorul instructorului-implementător al companiei Primasoft și realizează particularitățile activității întreprinderii concrete sau solicitările specifice a clientului. Introducerea și adaptarea soluțiilor aplicate ale 1C:Contabilitatea la fel se poate efectua cu ajutorul specialiștilor IT ai clientului, de sine stătător, sau în interacțiune cu instructorii-implementători.


Puteti comanda programul direct de la noi la telefoanele: /373/ 22 815-152, 53-58-01 sau prin

© 2003-2019 PRIMASOFT SRL