PRIMASOFT SRL  
Produse
1C CRM 1C Contabilitate pentru orice tip
de organizatie si intreprindere in baza platformei 1C 8.x
1C CRM Managementul relatiilor
cu clienti in baza platformei 1C 8.x
 
Rorus Dicionar electronic
Romn-Rus i
Rus-Romn RORUS 2.5
 
Lobby Baza de date legislativ pentru contabili LOBBY 4.2
 
1C Buget Program pentru
evidenta contabila
institutiilor bugetari


1C Buget

TOATA CONTABILITATEA BUGETARA INTR-UN SINGUR PROGRAM.
In program 1C Buget. • EVIDENŢA MIJLOACELOR FIXE (MF)
 • Evidența listei mijloacelor fixe pe gestionari și organizații; Introducerea soldurilor pentru mijloacele fixe. Procurarea și primire cu titlu gratuit MF, transferuri interne și externe MF, trecerea MF la OMVSD și materiale, reevaluarea, reconstrucția și reparația capitală a MF. Calcularea uzurii, inventarierea și casarea MF. Rapoarte pe gestionari, pe conturi de evidență și surse de finanțare, etc.


 • EVIDENŢA OBIECTELOR DE MICĂ VALOARE ŞI SCURTĂ DURATĂ (OMVSD) ȘI A MATERIALELOR
 • Evidența listei OMVSD și materialelor pe gestionari, organizații și conturi de evidență; Introducerea soldurilor pe OMVSD și materiale. Intrarea și primire cu titlu gratuit VMM; Darea în exploatare a OMVSD și deplasări externe și interne a VMM, Trecerea OMVSD la MF ; Inventarierea și casarea OMVSD și materialelor. Rapoarte pe gestionari, pe organizații și conturi de evidență.


 • EVIDENŢA PRODUSELOR ALIMENTARE (PA)
 • Evidența listei produselor alimentare; Introducerea soldurilor pentru produsele alimentare. Intrările produselor alimentare; Întocmirea restituirii ambalajului, Meniu-cerere, Deplasarea produselor alimentare; Inventarierea și trecerea la pierderi a produselor alimentare. Rapoarte aferente.


 • EVIDENŢA TRANSPORTULUI AUTO ŞI A COMBUSTIBILULUI (MCU)
 • Evidența listei mijloacelor de transport auto prin legătura cu MF; Normarea cheltuielilor MCU, eliberarea MCU pentru mijloacele de transport ; Calculul şi trecerea la pierderi a MCU, Rapoarte


 • EVIDENȚA DOCUMENTELOR BĂNEȘTI
 • Gestionarea listei documentelor băneşti.; Procurarea, inventarierea, deplasarea și casarea documentelor bănești. Rapoarte pe documente bănești pe gestionari, pe numere de serie.


 • BANCA ȘI CASA
 • Gestionarea conturilor de decontare a organizaţiilor subordonate. Ordine de plată, cecuri, descifrarea la cec, borderou documentelor de plată. Evidența pe surse de finanțare, tipuri de mijloace speciale, conturi de decontare. Formarea operaţiunilor băneşti tipice; Extrase bancare, pregătirea fișierului pentru Trezorerie. Rapoarte pe banca și casa.


 • EVIDENŢA PLĂŢILOR PĂRINTEŞTI
 • Evidența listei copiilor pe grupe; Formarea componenţei grupelor de copii.; Introducerea soldurilor, restanţelor la plata părintească, eliberarea avizurilor spre plată; Înregistrarea plăţii.


 • EVIDENŢA CREANŢELOR TITULARILOR DE AVANS
 • Eliberarea mijloacelor băneşti titularilor de avans, Decont de avans, Închiderea creanţelor titularilor de avans


 • DECONTĂRI CU AGENȚI ECONOMICI
 • Evidența listei de agenți economici, contractelor și CEC. Evidența datoriilor, soldurilor pe CEC, pe contracte încheiate. Evidența facturilor și actelor lucrărilor executate.


 • REMUNERAREA MUNCII
 • Gestionarea listei de angajaţi inclusiv și pe subdiviziuni; Introducerea și achitarea soldurilor pe salariu din perioade precedente; Setarea cotelor tarifare și graficelor de lucru; Evidenţa timpului de muncă pe zile și pe ore; Ordin de angajare și privind schimbările în cadre; Calculări și rețineri unice, cerere pentru scutire; Calcularea salariului; Calcularea concediului și concediului medical; Achitarea salariului și reținerea tuturor impozitelor; Setarea flexibilă a modului de calculare a salariului. Rapoarte – Fișa personală, Registru de salariu, Nota justificativă, Nota informativă, etc. REV-uri în format electronic.


 • PLANIFICARE
 • Devizul de cheltuieli pe articolele clasificării bugetare, devizul de venituri, corectări, precizări, pe surse de finanțare


 • RAPOARTE BUGETARE ȘI RAPOARTE STANDARD
 • Bilanț contabil, Forma 1u și 2u, Forma 2 și Forma 4, Forme pe planificare, Forma 5 și 6, Note de contabilitate (1 - 17). Balanţa de solduri, Balanţa de solduri a contului, Analiza contului, Fișa contului, Rulajele contului, Analiza subconto, Balanţa de solduri ŞAH, Jurnal-order, Fișa subconto.Putei comanda programul direct de la noi la telefoanele: /373/ 22 54-82-74, 53-58-01 sau prin

© 2003-2019 PRIMASOFT SRL